Dospeli sme názoru, že dnes je situácia v Covid problematike príliš jednosmerne úzko orientovaná a politická koalícia rezolútne odmieta diskutovať v širšom spektre informácií.

Politická opozícia síce hovorí v širšom zmysle v problematike ale ich pokusy na túto tému stroskotávajú bez diskusie vzhľadom na ich minulosť a iné prioritnejšie záujmy.

Rozmýšľali sme, ako vytvoriť podmienky na diskusiu ktorú koalícia nebude môcť odmietnuť.

V rámci efektivity možných riešení sme dospeli k názoru, že ak by sa nám podarilo vytvoriť poctivé občianske hnutie, s ktorého programom sa ako občania stotožníme, ak toto občianske hnutie zoskupí dostatočný počet členov pod politickou formou, vznikne legitimita akceptovať s nami konštruktívnu diskusiu, ktorou presadíme racionálne riešenia a tak zmeníme Slovensko. Z tohto dôvodu sme oznámili ministerstvu vnútra začatie zberu podpisov pre Hnutie za zdravé Slovensko. (ministertvo vnútra oznámenie prijalo a zaevidovalo)

Vypracovali sme najdôležitejšie body, ktoré považujeme za urgentné, a ktoré treba veľmi rýchlo a efektívne riešiť kým nebude neskoro. Berieme to ako poslednú možnosť pred tým, ako nás dočasný systém donúti spraviť niečo, o čom nie sme presvedčený a s čím máme problém sa stotožniť.

Myslíme si, že nie sme sami kto rozmýšľa ako efektívne dosiahnuť zmenu. Veríme, že nás sú tisíce. Veríme, že sa nám podarí získať 20 tisíc členov, čo by znamenalo, že nás bude viac ako súčet členov všetkých ďalších strán dohromady. Vtedy to dokážeme.

Jedná sa o poctivú myšlienku vytvoriť svojprávne občianske hnutie s významným vplyvom na spoločenské dianie. Verím, že sa nachádzame v situácii keď sa tento zámer môže podariť bez oligarchického vplyvu a preto budeme môcť vždy zostať svojprávni.

Veríme že tejto myšlienke ktorá nemá úmysel nikomu ublížiť nikto nebude brániť.