Táto finálna syntéza vznikla na vzorke 600 pacientov chorých na ochorenie covid19. Po zverejnení bola na vyžiadanie prekladaná do 4 svetových jazykov (angličtina, nemčina, španielčina, maďarčina). Aktuálne prešla korektúrou a je zaradená na publikovanie vo vedeckom časopise. Je to syntéza z obdobia druhej vlny na Slovensku prosím pristupujte ku nej ako k dobovej informácií. Uvádzam ju vpôvodnom znení. Finálna syntéza bola súčasťou žiadosti o audienciu vedcov zaslanej pani prezidentke na ktorú pani prezidentka vôbec nezareagovala. :

Táto syntéza, ktorú vám predstavím, je výsledkom veľkého počtu ľudí motivovaných tou najlepšou motiváciou bez politického vplyvu a bez vplyvu farma firiem. V tíme sú biochemici, fyzici, doktori medicíny (analytici, všeobecní lekári, nemocniční špecialisti), matematici, technickí analytici, novinári, dobrovoľní pacienti, hejteri (posúvali nás vpred hľadaním proti argumentov), pasívni politici (motivovali pracovať tým, že predvádzali neracionálne konanie a nám bolo jasné, že týmto prístupom to bude trvať dlho), kamaráti, rodina, ktorí vládali dookola stále počúvať, čo hovoríme a vždy dávali konštruktívne otázky, na ktoré bolo treba hľadať odpovede.

Táto syntéza je výsledkom mimoriadneho úsilia všetkých. Sú to tisíce hodín tvrdej práce. Prosím, bude to veľmi dlhé, pretože potrebujem spomenúť veľa nevyhnutných informácií. Prosím, vydržte čítať až do konca. Môže to byť váš najdôležitejší článok, ktorý ste kedy čítali. Keď som uverejnil môj ivermectinový príbeh a následne jeho druhý diel vyjadrili ste takú podporu, ktorá bola mimoriadne zaväzujúca a motivujúca, aby sme sa ešte intenzívnejšie a zodpovednejšie pýtali na každú jednu nejasnosť.

V skratke zrekapitulujem genézu, ako sme sa dostali k dôvodom detailne sa zaoberať práve postupmi tímu FLCCC ALLIANCE ( Front line covid criticval care) vytvoreného doktorom Paul E. Marikom. Ako jediní uvádzali diametrálne odlišné a mimoriadne pozitívne štatistiky ich postupov voči ochoreniu Covid19 spôsobeným coronavírusom. Ako jediní profesionáli vraveli, že netreba čakať na čas, keď vírus dostanete. Ako jediní profesionáli tvrdili, že sa dá veľmi zodpovedne pripraviť na stret s infekciou. Ako jediní profesionáli pracujú bez politického vplyvu a ako jediní pracujú bez priameho farmaceutického vplyvu. Ako jediní publikujú výsledky svojej profesionálnej práce zadarmo a pravidelne ich aktualizujú – to vytvára oprávnený dojem, že sú to ľudia, ktorí sa o nás starajú a starať neprestávajú. Navyše, ak si pozrieme ich vedecký rating, poďla stupnice Hirshovho indexu, tak hlavní predstavitelia tímu: dr. Marik 88, Varen 43, Meduri 57. Pre objasnenie tieto čísla hovoria, že sú to prvotriedni, špičkoví, svetoví vedci nespochybniteľnej kvality (ak by sme to preniesli do sveta filmu tak sú to áčkové celebrity Holywoodu).

Pýtate sa prečo im kolegovia z brandže bezhlavo nedôverujú? Aj ja som sa pýtal … Práve doktor Paul E. Marik publikoval revolučnú publikáciu postupu na sepsu (otravu krvi) – podanie vysokých dávok intravenózneho vitamínu C. Keď to zbadali kolegovia z brandže tak si povedali, že sa zbláznil veď sepsa je silná otrava krvi, ktorá vyžaduje špeciálne vybavenú kliniku a náročné diagnostické prístroje, maximálne bezpečné dávky antibiotík atď. A zrazu príde Marik a ten povie, že vitamín C. Vnímanie doktorov je však iné ako biochemikov. Doktori vnímajú vitamín C a zasmejú sa, ale biochemici vnímajú kyselinu L-Askorbovú a kyselina, predsa zápal neutralizuje. Odvtedy sa stal síce uznávaný Dr. Marik, uletený doktor pre väčšinu doktorov s medicínskym vzdelaním bez kvalitných biochemických poznatkov . Ako som spomenul v našom tíme máme biochemikov a tí mu dávajú za pravdu a preto tento argument, že lieči sepsu vitamínom C nepovažujeme za diskvalifikačný práve naopak. Obrovskú dôveru v postupy tímu okolo Dr. Marika v spojitosti s ochorením Covid19 sme získali, keď náš tím mal možnosť vyskúšať jeho postupy na pacientoch, ktorí dobrovoľne s postupmi súhlasili.

Dodnes všetkých cca 150 (číslo v čase prého zverejnenia syntézy aktuálne dnes cca 600) ambulantných pacientov starostlivo a zodpovedne konzultovaných naším tímom prekonalo ochorenie Covid19 bez následkov a do nemocnice sa dostala len jedna pacientka aj to len na pár dní a vzápätí odišla zdravá domov. Obrovskú dôveru v postupy tímu okolo Dr. Marika sme následne získali, keď sa nám začali ozývať lekári zo Slovenska, ktorí tieto postupy nezávisle od nás aplikujú a jednoznačne môžu potvrdiť zmenu štatistík z obdobia pred používaním postupov s obdobím používania postupov. Obrovskú dôveru v postupy tímu okolo Dr. Marika sme opäť získali vďaka lekárom, ktorí nám začali posielať prípady kedy ich postupy zlyhali. Analytici nášho tímu sa mohli zahryznúť do anamnézy stoviek prípadov, ktoré nám poslali a mohli hľadať príčiny zlyhania postupov. Analýzou odhalili chyby, ktoré nám pomohli lepšie poznať problematiku.

Teraz je čas, aby sme sa zoznámili s postupmi tímu FLCCC Alliance pod vedením Dr. Marika. Najprv si povedzme, ako na postupy prišli. Všetky hlavy tímu sú medicínski vzdelaní doktori, ale predovšetkým sú to výskumníci. Keď vznikol fenomén Covid19 mali k dispozícií v krátkom čase veľké množstvo ľudí s ochorením Covid19 na pozorovanie. Pacienti sa vyznačovali rôznym priebehom ochorenia od tých, ktorí ochorenie zvládali veľmi dobre až po tých, ktorí ochorenie nezvládli. Dôsledne merali parametre každého organizmu a hľadali ich vplyv na riziká spojené s ochorením Covid19. Absolútne priamy a nespochybniteľný súvis s rizikami spojenými s ochorením Covid19 našli pri týchto parametroch: Vitamín D, Vitamín C, Quercetin (flavonoid so silnými antioxidačnými účinkami – prirodzene nachádzajúci sa v ovocí), zinok a melatonín (hormón, ktorý zrelaxovaný organizmus prirodzene vyplavuje počas spánku). Súvis každého parametra s rizikami spojenými s ochorením Covid19 vedia odborne nespochybniteľne dokázať . K textu pripájam jeden príklad za všetky – graf závislosti rizík spojených s ochorením Covid19 a hladiny vitamínu D. Všimnite si, že do hladiny vitamínu D 20ng/ml sú riziká spojené s ochorením Covid19 smerujúce do nekonečna, ale akonáhle sa hladina vitamínu D (streoidný hormón) v krvi zmení nad hodnoty 40ng/ml až 60ng/ml tak riziká spojené s ochorením Covid19 klesnú na minimálnu hodnotu. Akákoľvek hodnota voči nekonečnu je nekonečne krát menšia. Nedá mi, predsa len nespomenúť aj dôležitosť melatonínu – hormón, ktorý ma priamy imunomodulačný a antioxidačný účinok. Tento hormón je mimoriadne dôležitý na racionálne riadenie imunitného systému. Podmienkou jeho tvorby v organizme je však absolútna tma počas noci, čo najmenej elektromagnetického žiarenia a čo najväčšia vnútorná pohoda.

Vplyv koronakrízy však na vnútornej pohode nepridáva a podvedomie ľudí je vystavené neustálemu stresu (zatvorené prevádzky, hygienické opatrenia, rozostupy, zákaz vychádzania, hrozby vysokými pokutami, nepriaznivé každodenné správy ……) Dôsledkom je plošne znížená prirodzená schopnosť tvorby melatonínu na minimum. Keď vedci tímu FLCCC Alliance definovali tieto parametre s priamym a neodškriepiteľným vplyvom na riziká spojené s ochorením Covid19 začali skúmať čo sa stane s pacientom, ktorý má nepriaznivý priebeh ochorenia ak mu začnú tabletkovou formou meniť hladiny parametrov. Výsledok sa dostavil – pacienti zvládali ochorenie Covid19 výrazne lepšie. Keď to publikovali, čo na to povedali kolegovia z brandže študovaní lekári? Povedali, že vitamíny nie sú liek, a teda si nemyslia, že takto sa má liečiť. Liečiť sa predsa musí liekmi. A tu je kameň úrazu. Dr. Marik okrem prirodzených parametrov, ktoré sa normálne v ľudskom organizme nachádzajú uviedol aj liečivo Ivermectin (tento jediný komponent lekári uznali ako liek). Považovať Ivermectin za liek je práve chybou uhla pohľadu. Skúsim vysvetliť prečo. Ako Dr. Marik prišiel na to pridať do postupu voči ochoreniu Covid19 Ivermectin? Okrem merania parametrov ľudí chorých na ochorenie Covid 19 sa pozerali aj na šírenie ochorenia v jednotlivých krajinách sveta. Šírenie popísali matematickým predpokladom, do ktorého zapadala drvivá väčšina krajín až na krajiny ako India a Bangladéž. To sú krajiny, kde je vysoká hustota obyvateľstva na km2 a o to väčšia bola anomália, že práve v týchto krajinách sa šírenie vírusu diametrálne líši od zvyšku sveta. Okamžite si kládli otázku, „čo spôsobuje tak podozrivo pomalé šírenie coronavíru v týchto krajinách? V dôsledku vysokej hustoty obyvateľstva ľudia žijú v zlých hygienických podmienkach. Tieto majú za následok značný výskyt parazitov v tesnej blízkosti obydlí. Nakoľko hygienické podmienky nevedia zmeniť, tak obyvatelia majú pravidelnými dávkami udržiavanú hladinu antiparazitika (Ivermectin) v organizme dlhodobo sústavne. Toto bol jediný relevantný parameter medzi týmito krajinami a zvyškom sveta.

Takto sa dostalo liečivo Ivermectin medzi ostatné parametre (vitamín D, vitamín C, Quercetin, Zinok, Melatonín) . Keď sa objavil liek medzi parametrami, chytili sa toho oponenti a začali skúmať Ivermectin ako liek voči ochoreniu Covid19. Ich štúdie však ukázali, že Ivermectin voči ochoreniu Covid19 je na úrovni placebo. Áno je to tak a má to opäť logické vysvetlenie pozerať sa na Ivermectin ako na liek voči ochoreniu Covid19 je nesprávny uhol pohľadu. Ivermectin síce dokázateľne blokuje replikáciu víru, ale vplyv na ochorenie má ako placebo. Ako je to možné? Tu si povedzme, čo spôsobuje koronavírus v organizme – zjednodušene si predstavme coronavírus ako provokatéra, ktorý provokuje imunitný systém (rozoštváva jednotlivé časti imunitného systému tak, aby začali útočiť samé na seba – tzv. Imunopatologické reakcie). Od istej vírovej nálože je provokácia tak úspešná, že imunopatologické reakcie narastajú nezávisle od veľkosti vírovej nálože v organizme. Inak povedané ak začneme len blokovať reprodučnú schopnosť víru Ivermectinom síce znížime vírusovú nálož, ale to už nemá na narastajúce imunopatologické reakcie žiaden vplyv a imunitný systém bez ohľadu na prítomnosť víru pokračuje v stupňovaní imunopatologických reakcií, ktoré prerastú až do zrútenia systému s následkom úmrtia alebo vážnych zdravotných defektov vyžadujúcich dlhú regeneráciu. Skúsme pre lepšie pochopenie príklad: príde schopný provokatér do vášho pracovného prostredia a pár dní bude ohovárať veľmi presvedčivo jedného kolegu pred druhým toho pred tretím toho pred štvrtým a tak ďalej… Po pár dňoch odíde, ale kolektív ostáva rozhádaný na dlhé obdobie a keď neprídu na to čo je skutočná príčina ich hádok, môže sa firma zrútiť. Keď je provokatér dobrý tak je jedno či pôsobil v kolektíve 15 dní prirodzene dlho alebo sme piaty deň dodali „Ivermectin“, ktorý pomohol provokatéra poslať preč už desiaty deň. Hádka je síce na 10 deň menšia ako v 15 deň, ale tendencia stupňovania sa hádok ostala nezmenená a dôjde v oboch prípadoch k rovnakému finálnemu dôsledku. K správe európskej liekovej agentúry zo dňa 22.3.2021, ktorá bola interpretovaná našimi médiami, ako „EMA udelila Ivermectinu stopku“. Tento pohľad je neobjektívny a zavádzajúci, ale logicky pochopiteľný. Ak sa pozriete na správu detailne, tak EMA potvrdzuje, že Ivermectin v normálnych dávkach organizmu neškodí (potvrdené štúdiou FLCCC Alliance tímu pravidelným meraním parametrov organizmu ľudí užívajúcich Ivermectin dlhodobo, organizmus absolútne vôbec nepoškodzuje ). EMA potvrdila, že Ivermectin blokuje replikáciu víru. EMA potvrdila, že Ivermectin vo vysokých dávkach spôsobuje vážne zdravotné komplikácie. Záver správy – Ema neodporúča používať Ivermectin ako liek na ochorenie Covid19. Toto všetko je pravda a netreba za tým hľadať žiadne konšpiračné lobby je to oprávnená správa k ochrane zdravia, pretože veľa ľudí sa v panike uchýlilo k vysokým dávkam Ivermectinu a tým sa dostali do veľmi vážnych zdravotných problémov. Čiže z tohto pohľadu je správa EMA logická a odôvodnená. Preto navrhujeme, aby sme sa na Ivermectin vzhľadom na spôsob, ako bol pridaný do postupov FLCCC Alliance tímu nepozerali ako na liek, ale ako na jeden z parametrov. Vieme, že „Liek“ na ochorenie Covid19 neexistuje. Vieme aj to, že existujú „parametre“, ktorých nastavenie spôsobí, že organizmus prirodzene sám prekoná ochorenie Covid19. Preto skúsme zaujať takýto uhol pohľadu na postupy FLCCC Alliance tímu okolo Dr. Marika.Nepozerajme sa na ich postupy ako na liečbu ochorenia Covid19, ale ako na spôsob optimálneho nastavenie organizmu tak, aby ochorenie Covid19 následne prirodzene zvládol sám. FLCCC Alliance tím verejne publikuje postupy „nastavenie parametrov“ organizmu na optimálne hodnoty v troch kategóriách (medzitým aliancia FLCCC už zaktualizovala všetky tieto kategórie to čo tu uvádzam je postup počas druhej pandemickej vlny na Slovensku):

1. Preventívne nastavenie – o tomto nastavení tvrdia, že ak ich človek nastaví včas a kompletne tak ochorenie Covid19 nedostane. Toto tvrdenie sa nám preukázalo na všetkých ľuďoch, ktorí si dobrovoľne takéto nastavenie v organizme vytvorili. Keď mi telefonoval doc. MUDr. Török z Košíc tak moje pochybnosti úplne zmizli – opýtal som sa či verí preventívnym nastaveniam parametrov v organizme ako 100 % ochrannému štítu voči koronavíru. Odpovedal: „Nie len, že tomu verím som absolútne o tom presvedčený – nastavili sme si aj s manželkou kompletné preventívne (profylaktické) parametre a odvtedy sa vôbec nebojím a kedykoľvek som schopný dať pusu na čelo akémukoľvek pacientovi na mojom oddelení bez ochranných pomôcok. Preventívne nastavenie parametrov trvá v čase vzhľadom na časovú potrebu biochemických procesov minimálne 2 – 3 týždne, kým je ochranný štít 100 %. Táto časová náročnosť je spôsobená najmä biochemickým procesom spracovania D3. Pre spracovanie D3 je potrebné v pečeni vytvoriť prvý metabolit takzvaný calcifediol, ktorý je akýsi polotovar a ten treba ešte pretvoriť obličkami na konečný produkt calcitriol, ktorý telo už vie priamo využívať.Všetky dávky parametrov sú navrhnuté tak, aby neprekročili pri pravidelnom užívaní limitné hodnoty prekročenie, ktorých by spôsobili zdravotné problémy. V dávkach, ako sú nastavené nijako neškodia vášmu organizmu vrátane trvalej hladiny ivermectinu.

Preventívne nastavenie parametrov:Vitamín D3: 1000 – 3000 IU denne (4000 IU denne osoby nad 70 rokov alebo osoby s poškodenou pečeňou či obličkami, alebo osoby s nadváhou /vyšia dávka, pretože D3 sa viaže na tuky, čo je zásoba energie, ktorej keď dôjde k čerpaniu, tak aby malo telo aj vitamíny. Týmto osobám odporúčame po 3 týždňoch až mesiaci objednať sa na vyšetrenie hladiny vitamínu D v krvi, aby vedeli, ako spracúvajú vitamín D3 – na základe výsledkov upraviť dávkovanie tak, aby sa dostali na hodnotu v rozmedzí 40-60ng/ml) Pre proces spracovania vitamínu D3 v organizme je doležité magnézium a u straších aj vitamín K2. Vitamín C: 500 – 1000mg dvakrát denne (ak máte problém dajte si nižšie dávky ak nemáte odporúčame hornú hranicu) Quercetin: 250mg denne Zinok: 30-40mg denne Melatonín: 6mg pred spaním (pred spaním, pretože vedľajší efekt užitia melatonínu spôsobuje ospalosť – nie je to primárne liek na spanie – ak sa v organizme začne vyplavovať väčšie množstvo melatonínu telo má pocit, že sa mu chce spať. Ivermectin: prvá dávka prvý deň, druhá dávka o 48 hodín (tieto prvé dve dávky v rozostupe 48 hodín vytvoria požadovanú hladinu Ivermectinu v organizme, ktorú treba udržovať opakovaním dávky pravidelne každé dva týždne – aj keby ste to takto užívali roky k poškodeniu organizmu vplyvom trvalej hladiny Ivermectinu nedochádza – kto neverí nech si pozrie nespochybniteľnú vedeckú štúdiu) Aká má byť dávka ivermectinu? Ivermectin sa dávkuje v závislosti od telesnej hmotnosti človeka a dávka sa vypočíta takto: 0,2mg IVM x kg , Príklad: 78 kg človek – 0,2 x 78 = 15,6mg Ivermectinu na jednu dávku (ak máme tabletkovú humánnu formu s tabletkami 6mg tak sú to 3 tabletky ak máme 3mg tabletky tak je to 5,5 tabletky. Pravidlo: vždy zaokrúhliť na pol tabletky smerom hore). Všetky komponenty okrem Ivermectinu (sem tam sa už objaví) a Quercetinu dostanete kúpiť v lekárni. Quercetin je treba objednať z internetovej lekárne (opodstatnenosť parametra Quercetin je oprávnená netreba o tom vôbec rozmýšlať a odporúčame ho zadovážiť). Kedy treba začať s preventívnym nastavením organizmu? Racionálny človek, ktorý čítal až sem začne okamžite (minimálne všetky parametre bez Ivermectinu ten ešte racionálnejší neváha ani s Ivermectinom). Prečo hneď? (Aktuálne je na Slovensku v prevalencii mutácia B1.1.7 takzvaný britský variant, ktorého infekčnosť je 10x vyššia ako mutácie, ktoré boli na Slovensku doteraz. Zastúpenie podľa poslednej správy zo sekvenovania na vzorke 1700 osôb je zastúpenie B1.1.7 – 97,3 %. Pri B1.1.7 na rozdiel od predchádzajúcich sa na Slovensku prenesie za 1 až 2 minúty intenzívneho kontaktu s nakazenou osobou. Je to spôsobené tým, že sa účinne na rozdiel od predchadzajúcich mutácií viaže na vlhkosť aerosólu, čo je veľkosť vlhkosti, ktorú rúško ani respirátor nezachytí. Môžete sa nakaziť aj v testovacej miestnosti ako aj v nevetranom obchode, ktorý nemá smerovú klimatizáciu). Pozor všetci, čo si myslia, že akonáhle sa oteplí a vyjde slnko, coronavírus ustúpi. Môžu sa veľmi mýliť. Už teraz vieme, že na Slovensku je juhoafrická mutácia a je otázkou času kedy príde Brazílska mutácia. V týchto krajinách je slnka dosť a pozrite si ako to tam vyzerá. Špeciálne si pozrite Brazíliu. Prečo hneď? Pretože brutálne znížite riziká spojené s ochorením Covid19! Racionálny človek, ktorý si uvedomuje, že nemôže spraviť preventívnym nastavením organizmu nič zlé, nemá žiaden dôvod váhať a nastaví parametre aj všetkým svojim blízkym, na ktorých mu záleží.Ak by sa v tejto chvíli našlo veľa racionálnych ľudí a prešli by na preventívne nastavenie optimálnych parametrov, tak o chvíľu budeme vidieť, ako budú klesať počty ľudí v nemocniciach a následne sa postupne začnú uvoľňovať opatrenia a vrátime sa do normálu.Určite sa nájdu ľudia, ktorí nemajú dostatok finančných prostriedkov na vitamíny – prosím ak je tu niekto racionálny, kto nemá problém s peniazmi prosím prispejte im, je to veľmi dôležité pre všetkých nás.

2. Nastavenie parametrov ak je človek pozitívny (alebo ak si je človek istý, že sa jeden až dva dni dozadu ocitol v úzkom kontakte s pozitívnym človekom). Ak človek dovtedy nemal nastavené preventívne parameter, postupuje nasledovne: (tu už musíme postupovať zrýchlenou metódou nastavenia parametrov, pretože začína súboj s časom).Prvé dva dni vitamín D3 (ak predtým nebral pravidelne v odporúčaných preventívnych dávkach minimálne 3 týždne spätne) 20 až 30 tisíc IU (rozložiť príjem vitamínu D3 postupne v priebehu celého dňa, aby nezaťažil žalúdok). Ak si niekto myslí, že je to veľká dávka na jeden deň, tak pre porovnanie v slnečný letný deň v plavkách prijmete až 150 tisíc IU – opodstatnenie, tieto dve tzv. bolusové dávky spôsobia vyššie denné percentuálne spracovanie D3. Vitamín D3 (3 až 14deň ) 4000 IU denne (6000 IU denne osoby nad 70 rokov, alebo osoby s poškodenou pečeňou či obličkami, alebo osoby s nadváhou – vyššia dávka, pretože D3 sa viaže na tuky, čo je zásoba energie a keď dôjde na jej čerpanie, tak aby telo malo aj vitamíny).Ľuďom s poškodenou pečeňou alebo obličkami, alebo veľkou nadváhou odporúčame užívať v tomto štádiu ochorenia Covid19 ekvivalent D3 prostredníctvom tabletkovej formy Calcifediolu alebo Calcitriolu (calcitriol nájdete v lieku s názvom Rocaltrol – na Slovensku nie je schválený, ale ak vám slovenský lekár predpíše recept viete si liek ROCALTROL vyzdvihnúť všade okolo v zahraničí v lekárni /Poľsko, Maďarsko, Rakúsko, Česko/. A hlavne použitím už pretvoreného metabolitu z pohľadu trvania biochemických procesov získate stratený čas.Pre proces spracovania Vitamínu D3 v organizme je doležité magnézium a u straších aj vitamín K2. Vitamín C: 500 – 1000mg denne (14 až 21 dní )Quercetin: 250mg dvakrát denne (14 až 21 dní )Zinok: 100mg denne (14 až 21 dní )Melatonín: 10mg pred spaním (14 až 21 dní )Ivermectin: minimálne 2 dávky – maximálne 5 dávok za sebou v rozostupe presne 24 hodín (jedna dávka je rovnaká ako pri preventívnom nastavení, akurát sa tu už užívajú v rozostupe presne 24 hodín (Ivermectin brať dovtedy, kým neodznejú príznaky neprekročiť však viac ako 5 dávok za sebou! – 90 % pacientov vystačí s troma dávkami – preto na základe skúseností odporúčame 3 dávky). Pozor, tu už okrem nastavovania parametrov treba reagovať aj na možný nebezpečný príznak ochorenia Covid19, hrozby zrážanlivosti krvi: Aspirín 325mg denne (na Slovensku sa predávajú najčastejšie 500 mg tabletky je možné užívať denne, aj táto gramáž je v poriadku – ľudia alergickí na piríny poraďte sa so svojím lekárom o inej alternatíve lieku na riedenie krvi – každopádne sa vyhnite lieku Warfarin, ktorý je kontraindikáciou k Ivermectinu).!Nekombinovať s Isoprinosinom – Isoprinosin narúša nastavenie parametrov a pôsobí kontraproduktívne. !V začiatkoch ochorenia ak nie je dôvod (CRP < 10) určite nepodávať ATB takisto pôsobia kontraproduktívne (ATB majú svoje opodstatnenie až keď by zápalový index vyskočil nad hodnotu CRP vyššiu ako 30 – zmerať zápalový index si je možné aj doma domácim CRP testom medzi spoľahlivé patrí Veroval /indikuje interval CRP pod 10, 10-20, nad 30/. Hodnotu CRP je opodstatnené zmerať na začiatku ochorenia Covid19 a po odznení príznakov raz až dva razy opakovane. Pri hodnote CRP v rozmedzí 10-20 zvážiť prednostne použitie vysokých dávok vitamínu C (kyselina L-askorbová) na dva až tri dni (6tisíc až 8 tisíc mg v priebehu dňa) pred nasadením ATB. ATB nasadiť až keď by vysoká dávka C nezabrala. Kto chce mať istotu, že je všetko v poriadku, tak ešte raz potom o cca 4 dni opäť zmerať CRP (obava zo zápalu pľúc je oprávnená!).Veľmi dôležité je pravidelné sledovanie saturácie kyslíka v krvi takzvaným oximetrom – pokles saturácie o 5 a viac oproti meraniam na začiatku ochorenia je alarm a treba ísť na vyšetrenie pľúc a zohnať si kyslíkovú masku na doma – je oprávnená obava, že klesá kapacita pľúc (kyslíkovú masku si je možné prenajať). Z našich skúseností: 90 % ľudí nebude potrebovať kyslík ak dodrží postup nastavovania parametrov, 90 % ľudí nebude potrebovať ATB. Po 14 až 21 dňoch prejsť na rovnaké dávkovanie, ako je popísané pri preventívnom nastavení na najbližších minimálne 45 dní komplet okrem Ivermectinu. Po týchto 45 dňoch kto si chce nechať parametre organizmu trvalé bude pokračovať v preventívnych dávkach ďalej (treba zahrnúť vplyv slnka a vtedy ubrať vitamín D).

3. Nemocničný postup nastavenia parametrov (tu už sú preteky s časom, a preto treba pristúpiť k „super expres nastaveniu optimálnych parametrov organizmu na prirodzené zvládnutie ochorenia Covid19 a tiež treba pristúpiť k použitiu medikamentov a technológií, ktoré čo najefektívnejšie udržia človeka pri živote z dôvodu hrozby fatálnych imunopatologických reakcií). Namiesto tabletkovej formy vitamínu C zvoliť podanie C vitamínu intravenózne vo vysokých dávkach 0,7g až 1g na kilogram hmotnosti pacienta počas 24 hodín. Namiesto D3 už rovno bez váhania podávať calcifediol alebo ešte lepšie calcitriol (doba spracovania D3 je, ako sme písali biochemickým procesom v organizme 2 týždne a tie pacient už v tejto chvíli nemusí mať k dispozícii). Iba podanie D3 v tomto štádiu je neracionálne. Na grafe závislosti rizík spojených s ochorením Covid19 a hladiny vitamínu D jasne vidieť, ako významne klesnú riziká zmenou hladiny vitamínu D. V nemocnici na JIS-ke už nemôžeme strácať čas – použitím calcitriolu dôjde k zmene hladiny vitamínu D skokovo za pár hodín namiesto 2 týždňov pri použití D3. Ivermectin vo vyšších dávkach 0,3mg na kilogram, 5 dávok po sebe v rozmedzí 24 hodín medzi dávkami. Použiť na tlmenie citokinovej búrky kortikoid Methylprednisolone namiesto Dexametazonu (v slovenských nemocničných postupoch je dexametazon, pretože učebnice medicíny považujú tento za najlepší pre tlmenie citokinovej búrky doteraz … Ale zmenila sa príčina vzniku (medicínsky termín „agents“ ). Je na to vypracovaná štúdia priamo FLCCC Alliance tímu, ktorá jasne deklaruje, že použitím kortikoidu Methylprednisolone človek získa viacej času a to môže v tomto štádiu rozhodnúť. Páni doktori veľmi pekne vás prosíme pozrite si tú štúdiu a pouvažujte, že naozaj je zmena príčiny vzniku citokínovej búrky. V dobe keď sa písali učebnice medicíny koronavírus, ako ho poznáme dnes neexistoval. Kyslíková maska a až v nevyhnutnom prípade umelá pľúcna ventilácia (príliš skoro nasadená UPV je takisto viac na škodu ako na osoh). Dodnes sme už konzultovali aj viacero prípadov pacientov, ktorí na reverz v nemocnici žiadali použiť postup podľa protokolu FLCCC Alliance tímu a každý kto to spravil a podarilo sa mu vybaviť na reverz zmenu liečby prežil, pokiaľ nebolo už naozaj neskoro. Na Slovensku doc. Török, ako jediný nám známy lekár tento postup úspešne používa a jeho štatistika oproti ostatným nemocniciam je diametrálne odlišná. (Východoslovenský ústav srdcových chorôb kde pracuje doc. Török, štatistika prežitia v kritickom štádiu 90 %, ostatné nemocnice na slovenskom protokole štatistika prežitia 50%). V žiadnom prípade neodporúčame použitie lieku Remdesivir – svetová zdravotnícka organizácia zastavila použitie lieku Remdesivir 15. novembra s tým, že nebol preukázaný žiadny pozitívny vplyv použitia lieku Remdesivir na ochorenie Covid19. Práve naopak sú jasné dôkazy, že došlo k zhoršeniu ochorenia práve vplyvom použitia lieku remdesivir. Komplet nemocničný protokol nájdete: https://covid19criticacare.com/

Veľa ľudí si dnes môže oprávnene mylne myslieť, že ochorenie Covid19 nie je až také nebezpečné nakoľko pozná x ľudí, ktorí prekonali Covid19 bezpríznakovo. Áno dnes s týmto pocitom žije veľa ľudí, ale je to domnienka mylná. Veľké percento z nich Covid19 vôbec nemalo a bolo nesprávne diagnostikovaných falošnou pozitivitou. Prvá skupina je falošne pozitívna PCR testami. Vysvetlím PCR (Polymerázová reťazová reakcia) metóda aby bola objektívna, je stanovený počet „cyklov“ 20-40. Do počtu cyklov 20 je výsledok PCR považovaný za veľmi objektívny, ak je počet cyklov nad 35 už môžeme hovoriť o častej falošnej pozitivite, ak je počet cyklov nad 40 už môžeme hovoriť o veľmi častej falošnej pozitivite pri počet cyklov nad 45 môžeme hovoriť o lotérii. Pri PCR metóde zisťovania coronaviru v organizme sa počet cyklov stanovil nad 45.

Ďalšia skupina nesprávne diagnostikovaných je falošná pozitivita AG testami. Samotný AG test je veľmi spoľahlivý dá sa povedať, že ak AG test označí pozitivitu tak je to 99 % informácia, že testovaný má ochorenie Covid19 . Ale veľký celosvetový dopyt po AG testoch navýšil potrebu vyrábať tieto testy v obrovských množstvách čoho dôsledkom je vysoký počet vadných testov. Dnes veľa ľudí žije práve preto vo falošnej domnienke, že prekonali ochorenie Covid19 bezpríznakovo. Iba veľmi malá skupina ľudí reálne prekonala Covid19 bezpríznakovo. To sú práve ľudia ktorých parametre organizmu sú vďaka strave, životnému štýlu a psychickej pohode v správnych hladinách aby Covid19 zvládli optimálne. Čo by ste mohli ešte v tejto chvíli namietať, že dnes veľa doktorov skúsilo postupy podľa protokolov tímu FLCCC Alliance okolo Dr. Marika a neboli úspešní.

Detailne sa zaoberáme všetkými dostupnými prípadmi a dôkladne analyticky hľadáme chyby.Najčastejšie chyby (keďže sú to preteky s časom nemusí byť čas tieto chyby napraviť): – použitie Ivemectinu na lačno – ak dáte tabletky do prázdneho žalúdka tabletky sa nestihnú spracovať a putujú ďalej tráviacim traktom a sú vylúčené skôr, ako je do tela vstrebaná kompletná dávka,- častým príznakom ochorenia Covid19 sú hnačky, čoho dôsledkom opäť nedôjde k dôslednému spracovaniu účinnej látky Ivermectin a tabletky idú z tela von skôr, ako sú spracované,- oprávnené podozrenie, že použitý ivermectin pochádza od výrobcu, kde kvalita liečiva nie je garantovaná a deklarovaná gramáž účinnej látky nebola obsiahnutá v tabletkách, – použitie prekurzoru D3 namiesto metabolitov calcifediol alebo calcitriol (opäť upozorňujeme na biochemický proces, že spracovanie D3 v organizme trvá až dva týždne a tento čas pacient v kritickom stave nemusí mať k dispozícii, – poddávkovanie Ivermectinom, – príliš skoro neopodstatnene nasadené antibiotiká, – pridané extra ďalšie liečivá, ktoré mali za následok zmenu imunitnej reakcie (napr. isoprinosine s ivermectinom), – použitie Ivermectinu od nespoľahlivého výrobcu (výrobca, ktorý vyrába na kvantitu má normu tolerancie medzi gramážou uvádzanou na balení vysokú – pozrite sa aký Ivermectin doviezli na Slovensko – spravil niekto laboratórnu skúšku koľko účinnej látky je v tabletke naozaj? – veď s normou s akou sa vyrába môže tabletka kľudne obsahovať až o polovicu menej účinnej látky ako uvádza výrobca a bude to v poriadku čo sa výrobku týka ale z pohľadu pacienta to môže byť fatálna chyba), – lekári v dobrej viere pacientovi pomôcť, môžu dnes predpisovať celú hromadu liekov v súvislosti s ochorením Covid19 – kontraproduktívne, – a ďalšie . . . Kto nemôže užívať Ivermectin? Pacienti, ktorí užívajú liek Warfarin, ktorý je v silnej kontraindikácii s Ivermectinom (v prípade potreby konzultujte s lekárom, ako nahradiť liek warfarin iným). Pacienti s epilepsiou (individuálne konzultovať použitie Ivermectinu) Tehotné ženy. Dojčiace matky. Deti do 15 kg. Obrovský pozor si treba dať na predávkovanie Ivermectinom. Ivermectin v dávkach, ako popisuje tím FLCCC okolo Dr. Marika je bezpečný, avšak keďže je nedostatkový v humánnej forme veľa ľudí siaha po forme veterinárnej.

Pri použití veterinárnej formy hrozí opodstatnené riziko predávkovania. Vytvorenie dávky z veterinárnej formy Ivemectinu vyžaduje istú zručnosť, náradie (striekačky, ktoré slúžia ako odmerky liečiva) a schopnosť presne počítať. Každopádne v prípade, že nie je dostupná humánna forma lieku a v zmysle, že použitie liečiva Ivermectin včas bude mať pozitívny vplyv voči ochoreniu Covid19, nie sú morálne ani etické zábrany použiť veterinárnu formu. Pevne veríme, že kompetentní v čo najkratšom možnom čase zabezpečia, aby v každej lekárni na Slovensku bolo dostatočné množstvo kvalitného Ivermectinu a umožnia lekárom predpísať aj na preventívne optimálne nastavenie parametrov pre vytvorenie ochranného štítu.Prosím, berte túto správu ako výsledok našej práce, vedomostí a skúseností.

V žiadnom prípade to nie je nariadenie postupov. Ak sa sem dočítali všeobecní lekári a mali by záujem o Ivermectin, neváhajte nás kontaktovať, radi vám povieme, ako sa viete sami legálne dostať k Ivemectinu.Takisto všetci lekári, ktorým dáva zmysel táto publikácia neváhajte a pýtajte sa. Čo vieme a čo sme prípadne zabudli sem napísať radi doplníme.Veríme, že sa nenájde nikto kto by nám chcel v tejto chvíli brániť pokračovať našej práci. Veríme, že máme vašu plnú podporu. Každý kto by chcel v tejto chvíli hejtovať/kritizovať prosím, nech sa mi ozve najprv súkromnou správou, aby sme si zosynchronizovali databázu infomácií a potom, keď uzná svoj kritický (hejt) pohľad za odôvodnený nech sa páči ho smelo uviesť v komentároch (píšem to len preto, aby sa nerozvíjali vlákna, ktoré by sme museli argumentovať a tým by sme strácali čas – samozrejme všetky opodstatnené kritické pohľady radi odargumentujeme).Dnes sú postupy napísané v protokoloch FLCCC Alliance tímu stále považované za experimentálne. Na to, aby mohli byť používané treba súhlas pacienta. Na to, aby mohli byť používané, ako hlavné protokoly pre zvládnutie ochorenia Covid19 je treba spraviť štúdiu, kde by sa porovnali štatistické výsledky podľa týchto postupov verzus štatistiky iných postupov. Radi sa na takúto štúdiu podujmeme.

Týmto žiadame o audienciu nášho tímu u prezidentky Slovenskej republiky pani Zuzany Čaputovej s cieľom získať jej podporu na vypracovanie takejto štúdie. O odbornú podporu na vypracovanie takejto štúdie sme požiadali aj tím FLCCC Alliance okolo Dr. Marika, s ktorým aktívne komunikujeme. Veríme, že nás pani prezidentka Zuzana Čaputová príjme na audienciu a dúfame, že sa dohodneme na jej podpore v našej činnosti chrániť životy a zdravie ľudí. Pri dôkazoch a poznaní našej doterajšej práce by vyjadrenie podpory pani prezidentky znamenalo jasný signál vyjadrenia správneho postoja – „Áno chcem pomôcť chrániť ľudské zdravie a životy, toto je moje poslanie a preto ste si ma zvolili za prezidentku Slovenskej republiky.“ Obrovské poďakovanie za mimoriadne kvalitnú prácu celému špičkovému tímu apolitických odborníkov, dobrovoľníkov, pacientov, ľudom, ktorí nám pomáhajú zháňať kvalitný Ivermectin, ľudom, ktorí nám pomáhajú priviesť metabolity calcitriol a calcifediol. Všetci títo neúnavne pracujú s vypätím všetkých síl na hľadaní čo najlepšieho riešenia v čase, kým nemáme ešte účinnú a overenú vakcínu (netvrdíme, že cesta vakcinácie je zlá, ale kým táto cesta nebude overená, bezpečná a vtedy dostupná musíme niečo robiť, pretože sa nemôžeme pozerať na stovky stratených životov denne, čo nás to stojí aktuálne na Slovensku.

Prosíme všetkých ľudí, ktorí nám chcete pomôcť nastavte si minimálne preventívne parametre organizmu. V žiadnom prípade vám to nemôže uškodiť a môže vám to len a len pomôcť brutálne znížiť riziká spojené s ochorením Covid19 spôsobeným koronavírusom. Ak sa stále bojíte Ivermectinu ako preventívneho parametra ostatné parametre dodržte veľmi dôsledne. Finálna syntéza – To, že sa na metódu FLCCC Alliance tímu okolo dr. Marika je vhodné pozerať, ako na optimálne nastavenie organizmu potvrdila analýza prípadov nemocničných postupov iných doktorov, kde sme našli absolútnu zhodu s nemocničnými postupmi podľa protokolov FLCCC a napriek tomu nedosiahli štatistiku úspešnosti deklarovanú FLCCC Alliance. Prečo? Pretože je tam jeden podstatný rozdiel. Tímu Dr. Marika na JIS prichádzajú pacienti z jeho ambulantnej starostlivosti a iným doktorom nie. To znamená, že tím Dr. Marika začal pacientom nastavovať parametre organizmu už počas ambulantnej starostlivosti – jeho pacienti mali časový náskok v nastavovaní parametrov. A práve toto môže za to, prečo má tím FLCCC tak vysokú úspešnosť na JIS. A teraz pozor … Ak by tých 10 % pacientov začalo nastavovať parametre ešte predtým, ako boli pozitívni, počet úmrtí na JIS tímu FLCCC Alliance by bol pod 10 %. Na základe čoho môžeme napísať takéto tvrdenie? Do dnes na celom svete ešte nezomrel jeden jediný človek na ochorenie Covid 19, ktorý mal kompletné optimálne nastavenie organizmu (vrátane hladiny ivermectinu).

Váha ešte niekto racionálny s tým, aby hneď začal nastavovať parametre? Kto nemá racionálne myslenie stačí, aby tomu uveril. Táto viera mu zachráni život. Kto neverí a chce čakať je to tiež jeho slobodné rozhodnutie.Ps: identitu všetkých vedcov v tíme sme sa v tejto chvíli rozhodli nezverejniť z obavy, že by začali byť vyrušovaní v ich mimoriadne zodpovednej práci. Sú motivovaní všetok voľný čas venovať ladeniu do takého stavu, že si budú istí všetkými detailami, ktoré je potrebné poznať. Samozrejme pani prezidentke celý tím a nebojím sa to napísať špičkových odborníkov predstavíme.