kontakt pre média: press@hzzs.sk

Otázky a podnety širokej lajckej aj odbornej verejnosti: verejnost@hzzs.sk

kontakt pre ľudí ktorí uvažujú stať sa členom hnutia: clenovia@hzzs.sk

kontakt na iniciátora hnutia: majovsky@hzzs.sk