1. efektívny zber podpisov
  2. registrácia
  3. získať čo najviac členov aby sme mohli efektívne pracovať (podporovatelia, odborníci – ľudia ktorí rozumejú svojim profesiám /lekári, novinári, IT, právnici, ekonómovia, filozofi, myslitelia …. /, aktivisti, bežní ľudia, ktorí majú chuť pracovať na tom aby naša spoločnosť napredovala racionálnym smerom/) – zoskupiť ľudí motivovaných myšlienkou a jej dosiahnutím – vyhnúť sa ľudom motivovaných peniazmi
  4. v rámci členskej základne sa zorganizovať a následne viesť konštruktívnu odbornú diskusiu s vládou s cieľom racionalizovať procesy v krajine v zmysle programu nášho hnutia
  5. kontinuálne pracovať na tom, aby nás bolo toľko, že s tým pohneme a budeme úspešní ak to neurobíme a nedokážeme sa spojiť od tej chvíle si za všetko môžeme sami, pretože sme ostali pri sťažovaní sa bez efektu
  6. zdravé Slovensko

Ak nebudeme váhať a budeme si navzájom veriť, tak potrebné podpisy budeme mať do mesiaca, následne prebehne registrácia, ktorá môže trvať najviac 30 dní. Členom bude umožnené uchádzať sa o členstvo už v momente začatia zberu podpisov a ich členstvo nadobudne právoplatnosť po riadnom zaregistrovaní. Tým pádom budeme môcť začať efektívne pracovať už o dva mesiace. Už o dva mesiace je reálna šanca, že sa spoločenské procesy začnú hýbať racionálne. Myslím, že nie je čas váhať ak sa nechceme vzdať a prijať všetku iracionalitu, ktorá dnes prevláda.

Ak si nebudeme veriť, nespojíme sa – nezjednotíme sa a budeme pokračovať každý sám za seba Boh nám pomáhaj.