Iniciátor Hnutia:

Dovoľte, aby som sa predstavil. Moje meno je Ing. Anton Májovský. Som iniciátorom myšlienky Hnutie za zdravé Slovensko.  Nikdy doteraz som nebol politicky aktívny a nemám žiadne väzby na existujúce politické strany.

Ako som dospel k tejto myšlienke?

Rok a pol sa naplno neúnavne venujem Covid problematike do maximálnych možných súvislostí. Za neoceniteľnej pomoci vedcov a lekárov (slovenských aj svetových) sa mi podarilo na Slovensku  odkonzultovať experimentálnu liečbu COVID-19 na platforme FLCCC (Front Line COVID-19 Critical Care Alliance). S dobrovoľným súhlasom každého jednotlivého pacienta bola aplikovaná na vzorke 600 ľudí. Z tých 600 ľudí sa z COVID-19 vyliečilo 600, a to bez post covidových následkov. Vo vzorke 600 pacientov boli v nemalom počte zastúpení rizikoví a vysoko rizikoví pacienti (onko, kardiaci, cukrovkári, starí, obézni a vzájomné kombinácie diagnóz) a vo všetkých prípadoch liečba zafungovala.

Nadobudol som presvedčenie, že poznáme pravdepodobne vysoko účinnú liečbu na ochorenie COVID-19. K tomuto poznaniu v nemalej miere prispieva aj fakt, že okrem toho, že liečba bola vykonaná v kooperácii na vzorke 600 pacientov, existuje na Slovensku nemalá skupina ambulantných lekárov, o ktorých mám vedomie, čo aplikovali úspešnú liečbu na platforme FLCCC sólovo. Ak by sme k číslu 600 pripočítali aj sólo liečby niekoľkých desiatok odvážnych slovenských lekárov, tak môžeme hovoriť o tisíckach úspešne vyliečených pacientov efektívnou liečbou.

Malá hŕstka z nich sa o tom rozhodla vystúpiť v médiách. Dúfali v slušnú vedeckú debatu. Po mediálnom vystúpení sa dočkali posmechu, dehonestácie, istej dehumanizácie, diskreditácie a boli vytlačení za svoj odborný názor na úplnú perifériu spoločnosti, prípadne boli označení za šarlatánov. Práve pre tieto dôvody nezverejním v tejto chvíli vedcov a lekárov, ktorí na liečbe spolupracovali. Práve preto nezverejním pacientov, ktorí sa liečby zúčastnili. Kto bude chcieť sa ozvať ozve sa sám.

Ale na to, aby sme mohli overiť či hovorím pravdu to ani nie je treba. Existuje veľmi jednoduchý spôsob, ako overiť či hovorím pravdu. Na základe výstupov z liečby si dovoľujem tvrdiť, že kľúčovým parametrom úspešnej liečby je včas efektívne nastavenie správnej hladiny vitamínu D. Ak by sme odmerali hladinu vitamínu D (v krvnom sére) všetkým hospitalizovaným pacientom, veľmi rýchlo budeme poznať či hovorím pravdu. Prosím, nie diskutovať o tom či to máme merať, ale odmerať a vysvetlím prečo.

Ak sa niekto domnieva, že hladinu vitamínu D môžeme predpokladať podľa toho, ako veľmi svieti slnko tak sa mýli. Pretože platí: schopnosť ľudského organizmu reagovať na pôsobenie slnečného žiarenia vytváraním vitamínu D je závislé na pigmentácii pokožky. Čím je pokožka viac pigmentovaná tým je menšia pravdepodobnosť tvorby vitamínu D pôsobením slnečného žiarenia. Predpokladať hladinu vitamínu D na základe užívania D3 prekurzoru je opäť zavádzajúce. Biochemický proces pretvorenia prekurzoru D3 má svoje časové ako aj chemické náležitosti (podmienkou je dostatok horčíku, K2 a ďalších) a v neposlednom rade je závislý od správneho fungovania vnútorných orgánov pečene a obličiek.

K liečbe, ktorá prebehla na Slovensku na vzorke 600 pacientov som napísal finálnu syntézu. Finálna syntéza bola rozposlaná po lekároch. Na vyžiadanie bola prekladaná do 4 svetových jazykov (nemčina, angličtina, španielčina, maďarčina).  Práca sa nestretla s negatívnou odozvou ani s odborným rozporom.  Prácu som mal možnosť osobne prediskutovať aj s pánom profesorom Vladimírom Krčmérym na pôde slovenskej zdravotníckej univerzity. Pán profesor takisto prácu odborne nijako nerozporoval. Počas rozhovoru ma nazýval kolegom. Na moju otázku, ako to myslí, keďže on je lekár a ja inžinier odpovedal: „pozrite sa to, čo hovoríte dáva zmysel máte problematiku naštudovanú do súvislostí a v tejto téme vás môžem považovať za kolegu.“ (žiaden lekár nemá Covid problematiku obsiahnutú v rámci jeho dosiahnutého vzdelania – je to problematika, ktorú treba nanovo naštudovať – kto ju odmieta študovať nemôže byť odborníkom na Covid – vychádzať zo vzdelania spred covidovej éry je iracionálne).

Potreba iniciovať politické hnutie vznikla na základe neúspešných pokusov dostať širšiu vedeckú diskusiu do mediálneho mainstreamu. Potreba vznikla na základe neúspešných pokusov diskutovať v zmysle nášho poznania s koaličnými politikmi. Potreba vznikla na základe odmietnutia návrhu prezentácie poznania prezidentke Slovenskej republiky.

Nakoľko je dnes koronakríza politicky manažovaná, považujem v zmysle aktuálneho poznania za extrémne dôležité posunúť diskusiu do politiky. Aby vznikla legitímna opodstatnenosť s nami diskutovať je potrebné, aby nás bolo veľa. Vypracoval som úzkoprofilový politický program, ktorý považujem za natoľko zjednocujúci, že pevne verím a dúfam, že potrebný počet podpisov na riadnu registráciu Hnutia za zdravé Slovensko dosiahneme v krátkom čase. Koho to bude hnutie? Hnutie bude patriť svojim členom a členom hnutia sa môže po riadnej registrácii stať každý jeden z vás, ktorý sa stotožní s programom hnutia a splní zákonné náležitosti. Ak sa nám podarí vytvoriť poriadnu členskú základňu pritiahneme lekárov a vedcov, ktorí budú ochotní vystúpiť v zmysle racionality z anonymity a vytvoríme im priestor prehovoriť bez následkov za ich odborný názor – tým vznikne legitímna opodstatnenosť na konštruktívnu politickú diskusiu v zmysle nášho programu.

V zásade nie som proti očkovaniu, ale rovnako zásadne som proti povinnému očkovaniu. Som zásadne proti tomu, aby sa museli dať ľudia očkovať z obavy straty zamestnania, z obavy nedostupnosti riadneho vzdelania, z obavy straty spoločenského postavenia a ďalších.

Som zásadne proti tomu, aby ľudia boli motivovaní k očkovaniu výhrou v lotérii sprostredkovateľským bonusom a neracionálnou argumentáciou ministerstva zdravotníctva. Považujem to za akútne a nezvrátiteľné hrozby spoločnosti. Iniciovať politické hnutie som vyhodnotil za najrýchlejšie možné riešenie týchto hrozieb.  Iniciujem politické hnutie, ktoré nebude patriť oligarchom, iniciujem ho bez oligarchického kapitálu, iniciujem ho s úprimným úmyslom  vytvoriť hnutie, ktoré bude patriť členom hnutia a ktorého členovia budú svojprávni ľudia, ktorí budú môcť konať z presvedčenia svojho svedomia a vedomia.  Som presvedčený, že teraz je vhodný moment kedy je šanca, aby sa nám to spoločne podarilo.