Platforma Hnutie za zdravé Slovensko je výzva na zjednotenie sa a zapojenie sa do občianskeho hnutia pre každého jedného ktorý nesúhlasí s tým, čo sa dnes deje a cíti sa bezmocný to zmeniť. Nečakajme na superlídra ktorý sa objaví a vyrieši to všetko za nás. Slovensko nie je krajinou politikov – Slovensko patrí občanom, a tí majú rozhodovať.

Myšlienka vytvorenia otvorenej občianskej platformy, do ktorej sa má možnosť zapojiť každý s cieľom efektívneho účinného a promptného zamedzenia povinného očkovania a zamedzenia rozdelenia spoločnosti na očkovaných a nezaočkovaných.

Je to výzva na vytvorenie poctivého občianskeho kultivovaného hnutia pod hlavičkou politického subjektu (mať politickú formu je dôležité aby komunikáciu s občanmi nemohli vládni politici odmietať) z dôvodu aby občania dokázali racionálne ovplyvniť procesy v krajine. Politická moc dnes odmieta diskutovať s odborníkmi iného názorového spektra, odmietajú vypočuť protestujúcich, odmietajú diskutovať s občianskymi združeniami, odmietajú komunikovať s občanmi.

Vytvorme hnutie s ktorým sa nebude dať odmietať komunikácia.

Výzva zjednotiť občanov na podstatných témach, ktoré treba akútne riešiť, aby nedošlo k tomu, že bude neskoro. Jasná konštruktívna debata, ktorá sa vymedzí povinnému očkovaniu a rozdeleniu spoločnosti na zaočkovaných a nezaočkovaných.

Hádky, urážky, výsmech, násilie, ignorácia nie sú riešením. To čo nás zjednocuje pomenujme, a to čo nás rozdeľuje komunikujme dovtedy kým nenájdeme spoločný variant.