Počas príprav som ako iniciátor dostával opakovane niektoré otázky. Uvediem tu tie najčastejšie aj s odpoveďami:

V zásade myšlienka hnutia nie je ubližovať a nie je to hnutie proti niekomu. Myšlienkou nie je byť proti niečomu ale byť za niečo.

A to niečo je racionálne myslenie a v zmysle racionálneho myslenia meniť procesy v spoločnosti.

Racionálnosť procesov treba posudzovať z pohľadu občanov nie z pohľadu záujmových skupín.

Ak by niekto chápal, že je to namierené proti nemu tak je to tým, že nemá záujem o racionálne uvažovanie z pohľadu občanov.
Nebolo by prvý raz v histórií ľudstva, že celý svet sa mýli. Nie je to historicky nič mimoriadne. Uvediem príklad - koľko rokov sme si celosvetovo mysleli o špenáte, že sa jedná o zeleninu s extrémne vysokým obsahom železa? Až do momentu kým sa nenašiel niekto kto to overil a tento omyl uviedol na pravú mieru.

A za ďalšie v zmysle poznania, ktoré mám, som oprávnený pochybovať o celosvetových postupoch. Zdajú sa mi príliš úzkoprofilovo orientované a nedávajú na výber.

Ak by celý svet chcel skočiť do studne, my nemusíme.

Viete, prestali sme overovať informácie, prijímame ich a aplikujeme a nezaoberáme sa výskumom, nepýtame sa.
To čo ma trápi najviac, sme zhrnuli do programu hnutia,

ale ak to rozviniem, tak dnes je situácia taká, že ....

uvažuje sa o tom, že nezaočkovaní nebudú môcť ísť k voľbám

je na stole zákon, ktorým ak prejde, donútia nezaočkovaných sa zaočkovať alebo prídu o prácu a spoločenské postavenie - nie je možné aby niekto prišiel o prácu z dôvodu presvedčenia, že nedôveruje vakcinácii v súvislosti s Covidom

vytvárajú sa prístupové pravidlá, ktoré nepozerajú na to, či je človek zdravý ale na to, či je držiteľom platného Covid pasu.

Nezaočkovaním hrozí strata zamestnania, možnosť plnohodnotného vzdelávania sa, možnosť spoločenského života - aktuálny systém ich vníma len do tej miery ako potencionálnych zákazníkov pre očkovanie a ak ich nevie presvedčiť tak sa ich snažia donútiť, vystrašiť, obmedziť a pritom sú to ľudia, ktorí v zmysle svojho presvedčenia nedôverujú vakcinám ale nikto akoby nemá záujem toto presvedčenie rešpektovať a zamýšlať sa aj nad touto skupinou v spoločnosti.
Ak je v spoločnosti nesúhlas s vládou nastavovanými procesmi, je protestovanie a demonštrovanie potrebné. Čo však protesty dnes ponúkajú skôr pripomína veľtrh politických strán, ktoré sa snažia využiť nesúhlas spoločnosti k vlastnej prezentácií. V zásade mi neprekáža aby sa politici zúčastňovali protestov, neprekáža mi ak sa podieľajú na organizácií, prekáža mi ako protesty zneužívajú na dosiahnutie svojich priorít. Domnievam sa, že na protesty nepatria politické tričká a mali by sa konať v občianskom duchu a ak sa ho politici zúčastňujú tak by mali vyzliecť politické tričká.

Prekáža mi nejednotnosť a forma protestov. Ak majú protesty uspieť, bolo by potrebné aby organizátori našli zjednotenie a protestami v zmysle tejto jednoty jasne komunikovali svoje požiadavky smerom k vláde.

Dodnes som nepostrehol komunikáciu protestov ,nepostrehol som definíciu požiadaviek. Príde mi to organizované neefektívne.

Zhrniem - áno protestovanie je legitímna cesta dosiahnuť zmenu v spoločnosti ale na to aby cesta protestov bola účinná a efektívna je potreba vytvorenia jednoty požiadaviek, ktoré sa týmto spôsobom komunikujú, aby protestujúcim bolo rozumieť. Ak bude protestujúcim rozumieť a požiadavky budú jasné a vytesní sa kontraproduktívna politická prezentácia, je šanca pritiahnuť k protestom širšiu verejnosť, ktorej dnes forma a politická prezentácia prekáža.

Určite platí - čím sú protesty početnejšie tým väčšia šanca je dosiahnuť zmenu.
Pozrite sa, mojou snahou je diskutovať a dosiahnuť konštruktívnu diskusiu v zmysle racionálnych argumentov, ktorá racionálne ovplyvní aktuálne dianie.

Komunikujem slušne, vecne, komunikujem v zmysle racionálnej argumentácie a konám v zmysle platnej legislatívy.

Ak by niekto chcel hľadať iný spôsob komunikácie chcel by ísť cestou výsmechu, urážania, vyhrážania sa, ak by kládol neobjektívne polená pod nohy, ak by neváhal použiť mocenské prostriedky, znamenalo by to, že nemá racionálne argumenty ku komunikácii o ktorú sa snažím a teda znamenalo by to, že mám pravdu v tom čo robím.
Napísal som k tomuto postrehy a adresoval som ich priamo Ministerstvu zdravotníctva Slovenskej republiky, avšak bez odpovede.

Vyhlásenia MZ považujem viac za tendenčné ako vedecké a tiež zavádzajúce a skresľujúce - vysvetlím: MZ uvádza ako argument dôveryhodnosti že vedci na mRNA technológií robili cca 20 rokov, a čo to znamená? Sú vedecké projekty, na ktorých sa robí oveľa dlhšie a nikdy neuspeli. Napríklad prvý vodíkový pohon je z roku 1806 a v širokej praxi dodnes nie je zavedený. To je taký argument ako keby prišiel študent na skúšku a povedal pán profesor zapíšte mi jednotku a začudovaný profesor povie, ale veď ja som vás neskúšal a študent - ani nemusíte učil som sa tri týždne to je dostatok na to aby ste mi jednotku zapísali.

MZ ďalej uvádza, že vakcína je podmienečná, a že to nie je problém lebo ďalších 114 liekov je tiež podmienečne schválených - koľko z tých 114 liekov ale nemá riadne schválenú náhradu a koľko z nich je celoplošne nasadených v populácii?

Ďalej MZ porovnáva úmrtia v súvislosti s vakcínou v čase bez pandémie s úmrtiami na Covid v čase pandémie, kde ľudia neboli liečení. Píšu, že dlhodobé účinky sú raritné? A to viete, na základe čoho, keď toto je prvý krát keď ľudstvo očkujeme technológiou mRNA. Nemôžu sa inak, ako demagogicky porovnávať dlhodobé účinky rôznych technológií. Toto porovnanie nemôže získať vedecký konsenzus. Je to demagógia. Tieto dve štatistiky nemajú žiadnu súvislosť, alebo sa ešte nenašiel nikto, kto by mi vedel racionálne vysvetliť tento argument MZ.

Tvrdenie - očkujeme sa nielen kvôli sebe ale kvôli ochrane druhých. To isté tvrdenie hovorili keď sme nosili rúška a bol to nezmysel, to isté tvrdili v súvislosti s celoplošným testovaním a bol to totálny nezmysel a škody boli ďaleko väčšie ako prínos (podľa všetkého práve celoplošné testovanie, tak ako bolo realizované na Slovensku je priamo zodpovedné za hromadné šírenie nákazy v druhej vlne).

A keď títo istí operujú v súvislosti s vakcínou opäť takouto argumentáciou, tak je to extrémne nedôveryhodné napriek tomu, že vakcína je zlosovateľná v lotérii.
Áno. Neustále sa pýtam. Skupina ktorá sa dala/dáva dnes vakcinovať z presvedčenia ochrany vlastného zdravia je podľa všetkého minoritná v rámci všetkých vakcinovaných.

Prevažujú iné dôvody:
aby neprišiel o prácu
aby mohol cestovať
aby nebol inak diskriminovaný
aby mal šancu vyhrať v lotérii
aby deti mohli chodiť do škôl bez problémov
aby mal prístup k prezenčnej forme štúdia na VŠ

Myslím, že by bolo správne, ak by očkovací formulár obsahoval možnosť uviesť dôvod, pre ktorý sa človek rozhodol pre očkovanie - a ak by tam uviedol iný dôvod ako ochrana vlastného či kolektívneho zdravia, takéhoto človeka by nemali zaočkovať, pretože iné ako zdravotné dôvody nemôžu byť dôvody pre očkovanie.

Takýmto ľudom by mali hľadať rešpektujúci spôsob ako dosiahnuť to, čo potrebujú a nie donútiť ich k očkovaniu.
Nie. Politike sa znažím vyhýbať myslím že politika kazí životy. Aktuálne iniciujem Hnutie za zdravé Slovensko a toto hnutie je právnickou osobou s poitickým formátom. Ale fakticky je to iniciácia zjednotenia sa občanov do občianskeho hnutia ktoré bude komunikovať svoj postoj tak aby sme mali šancu uspieť.

Politický formát som vyhodnotil však ako nevyhnutnosť ako sa dostať do konštruktívnej diskusie s aktuálnou politickou mocou v našej krajine, do takej diskusie ktorá dokáže spôsobiť efektívnu zmenu k zdravšej spoločnosti.

Všetky ostatné formy diskusie už boli zamietnuté. O konštruktívnu diskusiu nie je zo strany politickej moci záujem.
Ak niekto má také podozrenie, je to pretože vychádza sám zo seba a nie pretože ma pozná.

Ak by som bol takto motivovaný, bol by mi ponúknutý už riadne zaregistrovaný politický subjekt bez politickej histórie a nemuseli sme strácať čas zberom podpisov. Odmietol som túto ponuku práve z dôvodu že majitelia politického subjektu si vyhradzovali právo na hájenie vlastných ekonomických záujmov v rámci činnosti subjektu.

Pri akceptovaní takejto dohody by som sa nikdy nedokázal úprimne a presvedčivo postaviť pred ľudí.

Ak sa má niečo spoločné riadne budovať je úplným nezmyslom akékoľvek oslabenie verejných peňazí v prospech osobných záujmov.

Čím viacej niekto bude mať potrebu odčerpávať v svoj prospech zo spoločných zdrojov, tým pomalšie bude spoločnosť napredovať.
Čo sa týka rúšok, zaoberali sme sa veľmi podrobne zmysluplnosťou nosenia rúšok a došli sme k nasledovnému.

Pri efektívnom nosení Rúšok platí viacero podmienok ak ... A keď tieto nie sú splnené, tak rúška strácajú svoje opodstatnenie.

Vysvetlím - bolo by treba napríklad ich pravidelne sterilizovať prípadne meniť pravidelne za nové. Ďalej - v miestnosti ľudia, ktorí sa v miestnosti zdržujú by ich nemali dať ani na chvíľu dole z tváre (v realite nedosiahnuteľné).

A poďme hlbšie. Naštudovali sme aké veľké častice víru sú naviazané na aké veľké častice vlhkosti a od variantu tzv. britského, označeného b112 sú častice, ktoré sú schopné úspešne nákazu prenášať vo veľkosti nanometrov [nm]. Takáto veľkosť častíc nepriľne na bariéru rúška ale odráža sa od nej a následne cestou ľahšieho odporu po okrajoch rúška sú vydýchnuté do prostredia (pripájam video).

Čo sa týka schopnosti nadýchnuť tieto častice pri prekrytí dýchacích ciest maskou (rúško,ffp2, ffp3) realizovali sme experiment v hale, kde sme zvírili do vzduchu prachové častice. Traja dobrovoľníci si prekryli dýchacie cesty troma typmi prekrytia. Celý experiment trval 30 minút. Po 30 minútach zložili masky a všetky typy masiek boli čierne zvnútra od prachu. Následne prítomný lekár vykonal výterovými tyčinkami z nosa výter a výterové tyčinky boli kompletne čierne od prachu. Keď si uvedomíme, akú účinnosť mali masky v prípade prachových častíc, ktoré sú rádovo väčšie ako častice víru obsiahnuté v aerosole, eliminácia použitím týchto masiek na koronavírové častice je v limite = 0.

Na základe uvedeného a experimentálne overeného je nosenie rúšok ako preventívna ochrana, ktorá by mala eliminovať šírenie ochorenia Covid19 neúčinná. A ďalej laboratórnymi rozbormi sme na rúškach, ktoré boli používané niekoľko dní v praxi zistili kontamináciu kolóniami baktérií takého rozsahu, že prekonávajú mobilné telefóny, tablety klávesnice a záchodové dosky.

Ľudia, ktorí sú nútení v práci v interiéroch nosiť rúška, majú na tvári vyrážky, sú vystavení streptokokovým a stafylokokovým infekciám na, ktoré sa opakovane musia liečiť antibiotikami.

Nosenie Rúšok v zmysle týchto zistení, považujeme za opatrenie ktoré definitívne viac poškodzuje ľudský organizmus ako by mal byť požadovaný efekt ochrany eliminácie šírenia ochorenia Covid19.

Dodnes nikto nerobil porovnanie jednotlivých rúšok.
Rúška sú viac módnym doplnkom ako ochranou zdravia. Ak by to malo mať zmysel, tak by sme sa predsa zaoberali tým, čo nosiť a čo nie porovnávali by sme rôzne typy a vyhodnocovali ich účinnosť.

A keď mi niekto argumentuje, že fungujú lebo sa používajú na operačných sálach dlhé roky, tak áno používajú sa ale nie z dôvodu aby zamedzili respiračným prenosom - používajú sa najmä ako mechanická bariéra ktorá zabráni uvoľneniu častíc z tváre (chlpy, sliny ....). Pre tento dôvod majú na operačných sálach aj ochranné čiapky. A ďalej myslíte si, že na operačnej sále používajú rúško niekoľko krát po sebe? Prípadne niekoľko mesiacov? Myslíte si, že ho položia kdekoľvek a potom si ho dajú opäť na tvár?

V zásade nie som proti tomu aby ten kto chce používal prekrytie tváre aké uzná za vhodné, ale som proti tomu aby niekto neracionálne tvrdil, že je to povinnosť ktorou sa chránime pred šírením nákazy Covid19.

Video: https://youtu.be/E4l7-Lrv2aE
Áno taký je predpoklad. Verím však, že potreba dosiahnutia programu, ktorý sme definovali ako akútny je natoľko dôležitá pre spoločnosť, že v týchto časoch myšlienka uspeje aj bez komerčného marketingu. Verím, že sa myšlienka uchytí a ľudia nebudú váhať zdieľať a týmto spôsobom sa myšlienka dostane všade tam kde je potrebné. Verím že touto prirodzenou cestou v týchto časoch sa nás nájde dosť, ktorí si budeme veriť a spolu dokážeme vytvoriť zdravé Slovensko. Cesta bez komerčného marketingu je zdravá cesta a ak uspejeme takto, budeme veľmi schopné a zdravé hnutie.
Pozrite sa svätý otec povedal že zaočkovať sa je skutkom lásky. Svätý otec vakcínu predstavuje ako lásku. Podľa všetkých dostupných infomácií je to prvá láska svätého otca k vakcíne. Štatistika prvej lásky je omyl.
Tu by som rád upozornil v súvislosti s vakcínami aj na štatistiku zneužitia vynálezov na mocenské účely.Áno je treba sa zaoberať aj touto možnosťou. Nie je totiž vôbec raritná a zneužitie vynálezov na mocenské účely je bežná praktika. Prečo je dôležité si toto v súvislosti s vakcínami uvedomiť?

Svet zasiahla smrteľná choroba a riešenie bolo zadané vakcinačnému priemyslu kde hŕstka najsilnejších sa na to podujala. - Čo ale títo v skutočnosti biznismeni dostali ? Dostali najväčší trh na svete každý jeden človek je zákazník. Podarilo sa im zjednotiť všetky vlády sveta aby produkt propagovali a nastavili v krajine mantinely ktoré budú nútiť produkt zákazníkovi a nedajú mu na výber.

A tu sa naskytá legitímna obchodná možnosť chcem toho zákazníka na jeden krát alebo navždy. Ak navždy obchodné pravidlo je vytvoriť produkt ktorý núti zákazníka sa vrátiť a eliminovať konkurenciu ktorá by ponúkala jednorazové riešenie. Dnes sa na základe zavádzajúcich štatistík (zvádzajúce preto lebo vyplývajú z iných technológii ) kde dlhodobé účinky (DÚ) mRna vakcín ministerstvo zdravotníctva (MZ) uvádza ako raritné a nevidí dôvod sa nimi vôbec v tejto chvíli zaoberať.

Ale čo by prípadne nežiadúce DÚ z pohľadu farma biznisu znamenali? Nutnosť zákazníka navštíviť servis. Čo v skutočnosti znamená získať drvivú väčšinu obyvateľov na zemi ako závislých zákazníkov. Znamená to získať absolútnu moc na svete. To je fakt. Keďže vieme z histórie že je možné zneužiť vynález na mocenské ciele aká je šanca že sa to nestane v prípade mRna? Aká je šanca že niekto nepodlahne nutkaniu získať absolútnu moc?

Je to čisto filozofická úvaha, ale oprávnená, a nadväzuje na skutočnosť že k zneužitiu vynálezov reálne dochádza. Ako sa vyhnúť riešeniu DÚ v zmysle reklamácií? Vyjadrením že za nežiadúce účinky nepreberiem zodpovednosť. Ps: nutná kontinuita zákazníkov je zabezpečená obmedzenou platnosťou licencie (Green pas).

Už len pre toto je celoplošné nútené očkovanie možnou hrozbou a treba aby to politici mali na zreteli keď presadzujú celoplošnú vakcináciu, keď začínajú hovoriť o povinnosti sa zaočkovať.

Príkladom zneužitia je dynamit : Alfred Nobel nenávidel vojny, a aj keď bol sprvoti presvedčený o tom, že práve dynamit je poistkou proti vojne, mýlil sa. Čím ďalej tým viac bol sužovaný výčitkami a aj pochybnosťami, pretože vedel, že jeho vynález bol zneužitý na vojenské konflikty. link na ďalšie:

https://magazin.pluska.sk/.../top-5-smrtonosne-vynalezy...

Zároveň nech sa páči rád odpoviem aj na ďalšie otázky :